Vaderschapsverlof

Het is tijd dat onze overheid de Europese Unie gaat volgen! Minimaal 10 dagen betaald vaderschapsverlof voor elke vader of partner die samen met de vrouw een nieuwe Nederlander op de aardbodem heeft gezet! Waarom minimaal 10 dagen? Simpelweg omdat het belangrijk is dat jij bij het gezin aanwezig bent, niet alleen om de huishoudelijke taken te doen maar vooral voor de binding met je nieuwe gezin!

Vaderschapsverlof naar minimaal 10 dagen!

Vaders in Europa moeten minimaal tien dagen betaald vaderschapsverlof krijgen als er een kindje wordt geboren! Dit staat in een wetsvoorstel van onze Europese Commissie en dat is een voorstel dat door heel veel Nederlanders wordt gesteund!

Ben jij ook van mening dat kersverse vaders minimaal 10 dagen betaald vaderschapsverlof zouden moet krijgen? Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste informatie over de kruistocht voor de verlenging van het betaald vaderschapsverlof!

Wat doet onze overheid met vaderschapsverlof?

Wij lopen in Nederland jammer genoeg nog steeds achter bij de andere landen in Europ en zelfs bij onze zuiderburen wat betreft de wettelijke bepalingen rondom betaald vaderschapsverlof. Met dit in het achterhoofd zou onze overheid dan eigenlijk ook met het schaamrood op de kaken rond moet lopen! Helemaal wanneer de europese Unie een voorstel heeft uitgebracht waarin staat dat het betaalde vaderschapsverlof verlengd zou moeten worden naar 10 dagen. Elke zichzelf resecterende overheid zou daarom direct in actie moeten komen en het is jammer dat onze overheid gewoon de keutel terugtrekt!

Kraamverlof partners

Kraamverlof voor partners is al een aantal het onderwerp van discussie! In Europa variëren de regelingen voor het kraamverlof of vaderschapsverlof nogal: van een paar dagen zoals hier in Nederland tot enkele maanden in bijvorbeeld Finland. In Nederland houdt de huidige regeling in dat de nieuwbakken vader en werknemer slechts twee dagen betaald verlof krijgt bij de geboorte van zijn of haar kind. Daarnaast bestaat er een regeling die de vader en werknemer recht geeft op drie dagen extra ouderschapsverlof rondom de bevalling. Deze regeling is tijdens de economische crisis omgezet naar veelal onbetaald verlof. Afhankelijk van de CAO waar je in werkt kan het zo zijn dat je gewoon doorbetaald krijgt gedurende deze dagen. Wanneer je gewon een modal inkomen verdient is het jammer genoeg meestal geen optie om deze dagen aan te cragen bij de werkgever omdat je het inkomen simpelweg niet kunt missen.

Wat kost vaderschapsverlof eigenlijk?

Wanneer het vaderschapsverlof eindelijk wordt uitgebreid naar 5 dagen dan kost dat onze overheid ongeveer 75 miljoen euro per jaar. Gelukkig heeft de overheid nu eindelijk te kennen gegeven het vaderschapsverlof uit te willen breiden naar 5 dagen want die 75 miljoen euro ligt er in 2019 gewoon klaar voor! De eersta stap is al gezet met het uitreiden van het vaderschapsverlof met 3 dagen onbetaald verlof maar daarmee kun je als lid van de Europese Unie niet mee weg komen vinden wij. Wanneer je vader wordt in Noorwegen krijg je maar liefst 60 dagen betaald vaderschapsverlof… Ja, je leest het goed 60 dagen! In bijvoorbeeld Spanje, Denemarken en Finland krijgen nieuwe vaders maar liefst 10 dagen betaald verlof om een band op te kunnen bouwen met je kind en om de balans tussen zorg, werk en privé te optimaliseren. Wanneer Nederland echt het vaderschapsverlof heeft ingevuld dan klimmen we slechts een paar treden op de Europese ladder…

Verschillen in vaderschapsverlof enorm in Europa

Op dit moment zijn de verschillen wanneer we kijken naar de vaderschapsverlof regelingen in Europa gigantisch te noemen. In ons eigen Nederland, het altijd mooie Luxemburg en het gesubsidieerde Griekenland hebben werknemers recht op 2 dagen betaald verlof bij de geboorte van hun kind(eren). Kijk je naar Duitsland, Tsjechië, Ierland en Oostenrijk dan komen de werknemers er met 0 dagen erg slecht vanaf. Dan gaan we naar de toppers zoals Spanje, Portugal, Frankrijk en België waar kersverse vaders recht hebben op minimaal 10 dagen betaald vaderschapsverlof wanneer er een kindje wordt geboren. De echte toppers op het gebied van denken om de vader zijn Slovenië en Finland waar de nieuwbakken vader recht heeft op respectievelijk 90 en 54 dagen betaald vaderschapsverlof!

5 dagen betaald vaderschapsverlof vanaf 1 januari 2019

Het is de bedoeling dat het vaderschapsverlof verlengd wordt naar 5 dagen per 1 januari 2019 en de eerste stappen zijn hier reeds voor gezet! Er is inmiddels een wetsvoorstel ingediend dat dit mogelijk moet gaan maken. Per 1 januari heeft de partner dan bij de geboorte van een kind recht op 5 dagen betaald verlof! Wanneer je dan ook een kind krijgt voor 1 januari 2019 dan ben je nog steeds de sjaak met slechts 2 dagen vaderschapserlof! 1 januar 2019 zou dan ook de magische datum kunnen en moeten zijn maar wij durven nog niet te juichen!

Extra vaderschapsverlof in de CAO

Je werkgever mag, of er nu een CAO is of niet, kiezen om medewerkers of werknemers extra vaderschapsverlof te geven. Gezien de kosten die langer vaderschapsverlof met zich meebrengt zullen de meeste werkgevers waarschijnlijk lekker niks doen! Des te mooier is het om te horen dat een gigantische werkgever als de ING Bank zijn medewerkers een maand betaald vaderschapsverlof geeft. Het is dan ook de verwachting dat er meer werkgevers dit voorbeeld zullen gaan volge maar dat is dus echt afhankelijk van waar je werkt. In de financiële sector zal die kans op extra betaald vaderschapsverlof groter zijn omdat de ING Bank een precedent heeft geschept en andere financiële instellingen niet het risico willen lopen om personeel mis te lopen.

Volg de EU wat betreft vaderschapsverlof!

De EU is heel erg duidelijk in wat ze willen: standaard 10 dagen vaderschapsverlof in de gehele Europese Unie zo zegt het voorstel dat de Europese Commissie beplet bij alle lidstaten! Wanneer dit gerealiseerd kan worden houdt dat voor Nederland in dat de huidige regeling die we in Nederland met 2 dagen hebben met 5 vermenigvuldigd kan worden. n onze eige Tweede Kamer is de enige dissonan op dit moment de VVD en die nemen wat ons betreft een groot risico bij de volgende verkiezingen!

Kraamverlof of Vaderschapsverlof vlak na de bevalling noodzaak

Wanneer je net vader bent geworden, of dat nu voor het eerst of voor de 3e keer is maakt niet uit, is het belangrijk dat je in de buurt bent van jouw gezin. Een waardevolle binding met niet alleen je pasgeboren zoon of dochter maar ook met je partner en de andere kinderen zorgt ervoor dat je een band begint op te bouwen die de basis wordt voor de rest van jullie leven samen. Buiten de binding is het belangrijk dat je er bent om je partner te ondersteunen die nog bij moet komen en herstellen van de bevalling en volop wordt geleefd door de hormonen die door haar lijf gieren. Vaderschapsverlof of kraamverlof is dan ook gewoon bittere noodzaak!

Vaderschapsverlof helpt bij borstvoeding

Wanneer jij als vader de eerste weken na de geboorte thuis bent dan kun je jouw partner ondersteunen bij het geven van de borstvoeding. Doordat jij de rest van de taken op je kunt nemen kan jouw vrouw of vriendin zich volledig richten op het voeden van het kindje. Omdat natuurlijke borstvoeding het allerbest is voor baby geef je haar de beste start die de baby zich maar kan wensen. Hoewel borstvoeding het allerbeste is realiseren we ons ook dat het tijdrovend is en veel energie kost, alleen daarom al vinden wij dat wij als mannen recht hebben op minimaal 10 dagen betaald kraamverlof!

Vaderschapsverlof secundaire arbeidsvoorwaarde

Goed geregeld vaderschapsverlof is met dank aan de ING bank in één keer een secundaire arbeidsvoorwaarde die een must wordt en een precedent schept. Heel veel jonge vaders beseffen inmiddels hoe belangrijk het vader zijn in hun eigen leven is en doo het langere vaderschapsverlof wordt de nieuwbakken jonge vader met zijn neus op de feiten gedrukt. Het vaderschap begint namelijk direct na de geboorte van de dochter of zoon! Met het vaderschapsverlof wordt de net bevallen vrouw ontlast en wordt ook de vader wegwijs gemaakt in het verzorgen van een baby! Deze fase is nodig voor het smeden van een nauwe band die met een beetje geluk en veel wijsheid voor het leven wordt gevormd. Deze band wordt pas goed opgebouwd wanneer je daar ook de tijd voor krijgt en met de twee dagen ouderschapsverlof die de vader nu krijgt kan je er in ieder geval van op aan dat dit niet voldoende is. Deze 2 dagen ouderschapsverlof is een ouderwets genestelde opvatting die heerst over gezinsuitbreiding, namelijk dat de vader werkt en de moeder zorgt… Hij krijgt simpelweg 2 dagen de tijd om eerst de kraamhulp te ontvangen en dan nog een dagje om aangifte te gaan doen op het gemeentehuis.

Vaderschapsverlof Nederland!

Wij zijn 100% voor een verbetering van het vaderschapsverlof in Nederland omdat iedereen daar van kan profiteren, niet alleen de vaders maar zelfs de werkgevers! De hele samenleving in Nederland wordt beter van een nieuwe verlengde regeling met betaald ouderschapsverlof omdat het een garantie voor een succes is. Wanneer je kritisch onderzoek doet naar de voordelen van een langer vaderschapsverlof en niet enkel kijkt naar de hogere lasten voor de werkgevers dan zie je at het een stuk gelijkheid schept tussen mannen en vrouwen, dat het beter is voor beide ouders en het gezin, dat het de nieuwe vaders stimuleert in de hulp in het huishouden en dat er niemand uitgesloten wordt van de zorg voor de baby omdat hij direct weer aan het werk moet! Belangrijk bij een langer en betaald vaderschapsverlof zijn het baanbehoud, dat het 100% betaald wordt en dat het niet uitwisselbaar is! Zo kan vaderschapsverlof als het gecombineerd wordt met bijvoorbeeld een goede kinderopvang, toeslagen en andere voorzieningen!

Meest gestelde vragen over het vaderschapsverlof!

Hoe ziet de regeling vaderschapsverlof 2018 er uit?

Het vaderschapsverlof ing is de beste regeling?

Hoe werkt het vaderschapsverlof europa?

Hoe ziet het vaderschapsverlof belgie er in de praktijk uit?

Welke regeling is er voor het vaderschapsverlof 2017?

Was het vaderschapsverlof 2016 anders geregeld?

Hoeveel dagen vaderschapsverlof Nederland?

Hoeveel dagen vaderschapsverlof zweden?

Vaderschapsverlof weekend extra dagen?